Jak nakupovat

  1. V levém sloupci je katalog zboží. V každé sekci katalogu najdete seznam položek které jsou k dispozici. Můžete použít i vyhledávání zboží. Více informací o položce se zobrazí po kliknutí na její fotografii nebo na její podtržený název.
  2. Vyberte si požadované zboží a vložte jej do košíku. Pokud si přejete objednat větší množství jednoho druhu zboží, zvolte požadovaný počet v příslušném poli v košíku. Při nákupu více položek různého zboží tyto postupně přidávejte do košíku.
  3. Po kliknutí na Košík, se vždy dostanete do Vašeho košíku, kde Jste informováni o celkové ceně vybraného zboží. V košíku můžete upravovat počet vybraných položek. Cena poštovného bude dle Vašeho výběru, případně i zdarma.
  4. Rozhodnete-li se vybrané zboží v košíku objednat, klikněte v košíku na tlačítko "Objednat nakoupené zboží". Ve Vašich údajích musí být uvedeno: jméno a adresa dodání (případně sídlo firmy, IČ, DIČ) e-mail a Váš telefon. Kliknutím na tlačítko „Potvrzuji moji objednávku” zboží závazně objednáte.
  5. Po odeslání objednávky Vám bude co nejdříve doručen potvrzovací e-mail o přijetí objednávky. Po potvrzení objednávky z naší strany se tato stává závaznou. V nejkratším možném čase dojde k expedici objednaného zboží. V případě, že vznikne jakákoliv nejasnost s objednávkou, budeme Vás o tomto neprodleně informovat na Váš e-mail nebo Vás budeme kontaktovat telefonicky.
  6. Zboží bude zákazníkovi doručeno zvoleným způsobem dopravy.
  7. Doporučujeme Vám prostudovat si Obchodní podmínky a Reklamační podmínky, kde naleznete podrobné informace o objednání zboží, zárukách a o reklamacích.

Objednávka zboží

Kupující vybere zboží k objednání, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží. Dostupnost zboží na stránkách www.haillo.cz bude vždy potvrzena na základě objednávky.

Způsob uhrazení ceny zboží

Zboží bude zasláno Českou poštou platba probíhá hotovostně dobírkou, případně platbou předem na bankovní ůčet. Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně (např. není i přes dohodnutý termín přítomna kupujícím určená osoba nebo není schopen uhradit kupní cenu), nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.

Převzetí zboží

Kupující je povinnen si zásilku bezprostředně po převzetí zkontrolovat. Pokud při převzetí zjiští viditelné mechanické poškození obalu výrobku, zásilku nepřebírá. V případě, že zásilku převezme a dodatečné zjistí její poškození, uplatní reklamaci na příslušné dodací poště nejpozději do 24 hodin. Zásilku je nutné dopravit na poštu kompletní. Další komunukaci mezi prodávajícm a zákazníkem je uskutečněna elektronickou poštou případně telefonicky, pokud se strany nedohodnou jinak.

Osobní odběr zboží

Zboží je zákazníkovi rezervováno po dobu 3 pracovních dnů ode dne výzvy k vyzvednutí zboží na adrese provozovny v rámci provozní doby. Zákazník má právo si zboží v provozovně před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout. V případě osobního odběru zboží v provozovně se kupní smlouva považuje za uzavřenou až po zaplacení a převzetí zboží zákazníkem.